A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Wyniki rekrutacji do projektu
Wyniki rekrutacji do projektu
[2017-09-06] Wyniki rekrutacji do projektu

W wyniku procesu rekrutacji do projektu pn.: „StartUP z AKO” złożono 123 Wstępnych Formularzy Rekrutacyjnych.

O zakwalifikowaniu się danej osoby do projektu decydowała liczba uzyskanych punktów podczas oceny merytorycznej Wstępnego Formularza Rekrutacyjnego (maksymalnie 60 punktów), ocena predyspozycji przedsiębiorczych dokonana przez doradcę zawodowego na podstawie testów i analiz (maksymalnie 40 punktów) oraz kryteria dodatkowe:

  • przynależność do grupy priorytetowej - kobiety (5 punktów);
  • przynależność do grupy priorytetowej - osoby o nisckich kwalifikacjach (5 punktów);
  • deklaracja utworzenia dodatkowego miejsca pracy (10 punktów);
  • deklaracja utworzenia działalności gospodarczej w obszarze inteligentnych specjalizacji (10 punktów).

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki rekrutacji:

Wstępna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa

Do wszystkich kandydatów zostały wysłane Karty oceny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Z osobami, które znajdą się na liście rankingowej i które złożą komplet wymaganych dokumentów zostaną podpisane umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego. Szczegółowe harmonogramy szkoleń znajdują się TUTAJ.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl