A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Nabór wniosków - bezzwrotna dotacja (Grupa 6)
Nabór wniosków - bezzwrotna dotacja (Grupa 6)
[2017-11-24] Nabór wniosków - bezzwrotna dotacja (Grupa 6)

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji (Grupa 6).

Dokumenty należy składać w jednym egzemplarzu, w terminie do 18 grudnia br.:

  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w biurze projektu: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub;
  • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres biura projektu) - liczy się data wpływu do biura projektu.

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „za zgodność z oryginałem” (data, podpis).

Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyt i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
  2. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo we wsparciu szkoleniowym;
  3. Biznesplan;
  4. Biznesplan na płycie CD/DVD w formacie .doc;
  5. Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl