A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna >>>OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA<<<
>>>OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA<<<
[2018-02-14] >>>OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA<<<

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim poniżej publikuje Ostateczne Listy Rankingowe.

Listy rankingowe

Osoby znajdujące się na OSTATECZNEJ LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (od Wniosku numer WD/632/WRPO/088 - pozycja 78 do Wniosku numer WD/632/WRPO/001 - pozycja 94) są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności - 19.02.2018 r.

Jednocześnie ww. osoby (od Wniosku numer WD/632/WRPO/088 - pozycja 78 do Wniosku numer WD/632/WRPO/001 - pozycja 94), celem sporządzenia Umowy na otrzymanie środków finansowych są zobowiązane o niezwłoczne dostarczenie do biura projektu dokumentów, o których mowa w Informacji z dnia 24.01.2018 r. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielem) w biurze projektu, celem podpisania Umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 62 736 10 27 lub e-mail: ako@euro.ctiw.pl


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl