A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostateczna lista rankingowa - I grupa szkoleniowa
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostateczna lista rankingowa - I grupa szkoleniowa
[2017-05-10] Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostateczna lista rankingowa - I grupa szkoleniowa

Po zakończeniu procedury odwoławczej publikujemy Ostateczną listę rankingową osób, które otrzymały wparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach I grupy szkoleniowej projektu.

Ostateczna lista rankingowa (plik do pobrania)

Osoby znajdujące się na OSTATECZNEJ LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności od dnia 15.05.2017 r. oraz do dnia 18.05.2017 r. do biura projektu prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1.      Kserokopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

2.     Oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania)

3.    Dane wystawcy i poręczyciela (plik do pobrania) niezbędne do przygotowania zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco.

4.      Zaświadczenie z zakładu pracy Poręczyciela o wysokości osiąganych dochodów w ciągu ostatnich 3 miesięcy (minimum 2 000,00 PLN brutto/miesięcznie), w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez poręczyciela PIT za rok 2016 oraz zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące, w przypadku osób, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty np. Decyzję o przyznaniu emerytury lub renty lub inny dokument poświadczający ten fakt (kwota otrzymywanej emerytury lub renty min 2 000,00 PLN brutto/miesięcznie).

5.      Oświadczenie zgody małżonka/małżonki wystawcy weksla (uczestnika projektu) (plik do pobrania) lub  Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (plik do pobrania) lub Oświadczenie o posiadaniu rozdzielności majątkowej (plik do pobrania).

6.       Oświadczenie zgody małżonka/małżonki poręczyciela (plik do pobrania) lub  Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (plik do pobrania) lub Oświadczenie o posiadaniu rozdzielności majątkowej (plik do pobrania).

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl