A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - II grupa szkoleniowa
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - II grupa szkoleniowa
[2017-06-13] Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - II grupa szkoleniowa

Poniżej publikujemy Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wstępne listy rankingowe (plik do pobrania)

Każdy z uczestników projektu, który znajduje się na Listach rankingowych otrzyma za pośrednictwem Poczty Polskiej informację nt. ilości uzyskanych punktów przyznanych przez Komisję Oceny Wniosków za poszczególne kryteria oceny.

Osoby znajdujące się na LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE SĄ REKOMENDOWANE DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (9 osób) uzyskają wsparcie finansowe w sytuacji, gdy żadne z odwołań nie zostanie uznane za zasadne.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie do 23.06.2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Eurocentrum), uczestnicy projektu mają możliwość wniesienia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie należy wnieść tylko i wyłącznie w formie pisemnej ze wskazaniem podnoszonych zarzutów. Za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie w ww. terminie odwołania drogą elektroniczną (e-mail /fax), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni.

Po wniesieniu odwołania zostanie ponownie powołana Komisja Oceny Wniosków i przeprowadzona ocena przez dwóch członków Komisji, którzy nie oceniali wniosku w pierwszej fazie projektu. Jeżeli uczestnik otrzyma ocenę wyższą o 10% niż ocena dokonana na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w drodze odwołania spowoduje, iż uczestnik przekroczy próg punktowy uprawniający do otrzymania wsparcia finansowego, otrzyma ww. wsparcie o ile żaden z uczestników w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów.

Jeżeli nie wpłynie żadne odwołanie, bądź żadne z odwołań nie zostanie rozpatrzone pozytwnie dodatkową dotację inwestycyjną otrzyma osoba, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wśród osób, które wstępnie nie były rekomendowane do uzyskania wsparcia finansowego w ramach I i II grupy szkoleniowej.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl