A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Rozpoczęcie realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu
[2016-10-01] Rozpoczęcie realizacji projektu

Projekt pn. "Aktywny na rynku" realizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działania 1.2 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" został uruchomiony od 1 października 2016 r.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 176 osób w wieku 18-29 lat, z powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego, niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu, nieszkolących się poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Projekt jest skierowany do grupy 176 osób z tzw. kategorii NEET. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Wynikiem indywidualnego planu działania będzie wybór ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika, dopasowanej do jego potrzeb i możliwości. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania dodatkowo z jednej lub więcej form wsparcia określonych w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy;
 • Szkolenia i kursy zawodowe:

- ECDL (e-obywatel)

- Język angielski

- Opiekun osób starszych, zależnych i chorych

- Doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne I gr.

- Sortowacz odpadów + Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

- Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

 • Staże zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy;
 • Dodatek relokacyjny;
 • Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22 700,76 PLN + podstawowe wsparcie pomostowe 1 750,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z obszarów wiejskich
 • osoby niepełnosprawne

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Etapy rekrutacji:

Ścieżka I – szkolenia, staże, poszukiwanie pracy

 • złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami - rekrutacja prowadzona w sposób ciągły;
 • konsultacje z doradcą zawodowym: identyfikacja potrzeb, ocena predyspozycji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i motywacji do zmian;

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów przyznanych kandydatom przez doradcę zawodowego

Ścieżka II – dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

 • złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z oświadczeniami w wymaganym terminie;
 • konsultacje z doradcą zawodowym: identyfikacja potrzeb, ocena predyspozycji przedsiębiorczych;
 • ocena pomysłów kandydatów na prowadzenie działalności gospodarczej;

O przyjęciu do projektu będzie decydowała suma punktów przyznanych kandydatom przez doradcę zawodowego oraz za ocenę pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe/stażowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały pomocnicze na szkolenia, poczęstunek w formie cateringu!

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu prosimy składać mailowo: aktywny@euro.ctiw.pl bądź telefonicznie pod numerem 62 736 10 27.

Osoba do kontaktu:


Ewelina Górna – Małolepsza
tel. 62 736 10 27
e-mail: e.malolepsza@euro.ctiw.pl

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl