A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne
Strona g堯wna Dzia造 tematyczne O projekcie
O projekcie

W wyniku oceny wniosków, z這穎nych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Dzia豉nia 1.2 "Wsparcie osób m這dych pozostaj帷ych bez pracy na regionalnym rynku pracy" Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i uzyska這 dofinansowanie na realizacj projektu pn.: "Aktywny na rynku", który zosta uruchomiony od 1 pa寮ziernika 2016 r., a jego koniec zaplanowano na sierpie 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie zdolno軼i do zatrudnienia 200 osób w wieku 18-29 lat, z powiatów jaroci雟kiego, kaliskiego, k瘼i雟kiego, krotoszy雟kiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego, niepracuj帷ych, nieuczestnicz帷ych w kszta販eniu, nieszkol帷ych si poprzez wykorzystanie ró積orodnych metod aktywizuj帷ych, prowadz帷ych do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i spo貫cznych.

Warto嗆 projektu: 2 999 526,11 PLN

Kwota dofinansowania: 2 849  549,80

ze 鈔odków europejskich: 2 528 000,61

ze 鈔odków dotacji celowej: 321 549,19

Projekt jest skierowany do grupy 200 osób z tzw. kategorii NEET. Ka盥y uczestnik projektu zostanie obj皻y indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego oraz po鈔ednika pracy. Wynikiem indywidualnego planu dzia豉nia b璠zie wybór 軼ie磬i wsparcia dla ka盥ego uczestnika, dopasowanej do jego potrzeb i mo磧iwo軼i. Ka盥y uczestnik dodatkowo b璠zie mia mo磧iwo嗆 skorzystania z jednej lub wi璚ej form wsparcia okre郵onych w projekcie.

W projekcie mog wzi望 udzia osoby, które 陰cznie spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:

 • s w wieku 18-29 lat;
 • zamieszkuj (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w nast瘼uj帷ych powiatach: powiat jaroci雟ki, kaliski, k瘼i雟ki, krotoszy雟ki, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • s bezrobotne lub bierne zawodowo;
 • nie uczestnicz w kszta販eniu (tj. nie uczestnicz w kszta販eniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. nie uczestnicz w pozaszkolnych zaj璚iach maj帷ych na celu uzyskanie, uzupe軟ienie lub doskonalenie umiej皻no軼i i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba si nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje si do kategorii NEET, nale篡 zweryfikowa czy bra豉 ona udzia w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze 鈔odków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kszta販enie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kszta販enie w systemie szkolnym na poziomie szko造 podstawowej, gimnazjum, szkó ponadgimnazjalnych, jak równie kszta販enie na poziomie wy窺zym w formie studiów wy窺zych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;

Osoby, które chc uzyska dofinansowanie na rozpocz璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej dodatkowo musz spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:

 • deklaruj rejestracj dzia豉lno軼i gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsi瞝zi璚ie;
 • nie prowadzi造 dzia豉lno軼i gospodarczej przez okres jednego roku przed przyst徙ieniem do projektu;

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • liczba osób obj皻ych wsparciem w ramach projektu: 200
 • Liczba osób, które uzyska造 kwalifikacje zawodowe i/lubumiejetno軼i i/lub poprawi造 w豉sne kompetencje: 180
 • liczba osób, która wzi窸a udzia w sta簑: 100
 • Liczba osób pozostaj帷ych bez pracy, które otrzyma造 bezzwrotne 鈔odki na podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej: 23

W projekcie priorytetowo traktowane b璠:

 • kobiety;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby z obszarów wiejskich;
 • osoby niepe軟osprawne;

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego oraz po鈔ednika pracy;
 • Szkolenia i kursy zawodowe:

- ECDL (e-obywatel)

- J瞛yk angielski

- Asystent(ka) ds. ksi璕owo軼i

- Doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne I gr.

- Sortowacz odpadów + Magazynier z obs逝g wózka jezdniowego

- Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

- Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B

 • Sta瞠 zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy;
 • Dodatek relokacyjny;
 • Dofinansowanie na rozpocz璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i 22 700,76 PLN + podstawowe wsparcie pomostowe 1 750,00 PLN miesi璚znie, wyp豉cane w okresie 6 miesi璚y od dnia rozpocz璚ia dzia豉lno軼i gospodarczej;

Szczegó這we informacje na temat projektu znajduj si w Regulaminie.

Etapy rekrutacji

圭ie磬a I – szkolenia, sta瞠, poszukiwanie pracy

 • z這瞠nie przez kandydatów Formularzy zg這szeniowych wraz z wymaganymi o鈍iadczeniami - rekrutacja prowadzona w sposób ci庵造;
 • konsultacje z doradc zawodowym: identyfikacja potrzeb, ocena predyspozycji zawodowych, wykszta販enia, do鈍iadczenia zawodowego i motywacji do zmian

O przyj璚iu do projektu b璠zie decydowa豉 liczba punktów przyznanych kandydatom przez doradc zawodowego

圭ie磬a II – dotacje na rozpocz璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej

 • z這瞠nie przez kandydatów Formularzy zg這szeniowych wraz z o鈍iadczeniami w wymaganym terminie;
 • konsultacje z doradc zawodowym: identyfikacja potrzeb, ocena predyspozycji przedsi瑿iorczych
 • ocena pomysów kandydatów na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

O przyj璚iu do projektu b璠zie decydowa豉 suma punktów przyznanych kandydatom przez doradc zawodowego oraz za ocen pomysów na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej. 

Wszyscy uczestnicy otrzymaj stypendia szkoleniowe/sta穎we, zwrot kosztów dojazdu, materia造 pomocnicze na szkolenia, pocz瘰tunek w formie cateringu!

Wszelkie pytania dotycz帷e realizacji projektu prosimy sk豉da mailowo: aktywny@euro.ctiw.pl b康 telefonicznie pod numerem 62 736 10 27.

Osoba do kontaktu:


Ewelina Górna – Ma這lepsza
tel. 62 736 10 27
e-mail: e.malolepsza@euro.ctiw.pl

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl