facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna XLVIII edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B
XLVIII edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B
[2022-06-01] XLVIII edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B

XLVIII edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B dobiegła końca. Tegoroczna edycja finału ogólnopolskiego została przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu finału dokonanym przez Dyrektora Liceum Pana Roberta Wardę oraz Wiceprezydenta PZSWiR Pana Zbigniewa Matuszczaka, 66 uczestników zmagało się w etapie pisemnym z czteroma zadaniami konkursowymi ocenianymi przez Jury w składzie:

 • Tadeusz Wilczarski – Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku;
 • Renata Kołodziej - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Helena Nisztuk – Lubuskie Centrum Techniki i Innowacji w Zielonej Górze;
 • Zbigniew Ciupiński – Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu;
 • Ryszard Hubisz – Wojwódzki Klub Techniki i Rozwoju w Krakowie.

W drugim dniu przed ogłoszeniem wyników uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzić ostrowieckie zakłady pracy: firmę PerfectDoor – producenta drzwi i ościeżnic oraz Polską Fabrykę Porcelany Ćmielów. Nie zabrakło również walorów turystycznych takich jak: wizyta w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki oraz w Kompleksie Turystycznym w Bałtowie.

Ogłoszenie wyników II etapu odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. III – ustny etap swoją obecnością uświetnili:

 • Starosta Ostrowiecki – Pani Marzena Dębniak;
 • w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Św. – Pana Jarosława Górczyńskiego – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM w Ostrowcu Św. – Pan Jan Bernard Malinowski;
 • w imieniu Kuratora Oświaty w Kielcach Pana Kazimierza Mądzika - Pani Barbara Krzemińska - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty;
 • Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych  - Pan Mariusz Łata;
 • w imieniu Rektora WSBiP – Pana dr Pawła Gotowieckiego – płk dr inż. Dobrosław Mąka;
 • w imieniu Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Koruby - Pani dr hab. inż. Izabela Krzysztofik – Profesor PŚK;
 • w imieniu Rektora Politechniki Lubelskiej – Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera – Pani Katarzyna Kołbut-Niećko – Kierownik Centrum Promocji i Informacji Politechniki;
 • Prezes Stowarzyszenia Delta – Pan Piotr Lichota wraz z małżonką;
 • Właściciel Kompleksu Turystycznego JuraPark w Bałtowie – Pan Filip Lichota;
 • Z-ca Dyrektora Finansowego Luxiona Poland – Pani Ewelina Sierpień;
 • w imieniu Prezesa Zarządu PerfectDoor – Pana Przemysława Lipiny – Wiceprezes Pani Monika Zięba;
 • w imieniu Dyrektora Fabryki Porcelany w Ćmielowie Pana Piotra Suswała – Pani Ilona Frąk-Krzemińska - Dyrektor ds. Eksportu marki Ćmielów i Chodzież;
 • Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Cement Ożarów CRH Polska – Pan Marek Majcher;
 • Właściciel Firmy „Drogowiec” – Pan Marcin Jabłoński;
 • Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Św. – Pan Jacek Kowalczyk;
 • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. – Pan Paweł Górniak;
 • Dyrektor  Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. – Pani Anna Trojanowska;
 • Dyrygent, trener wokalny MCK w Ostrowcu Św. – Pani Ewa Goworowska;
 • Pan Stanisław Janowczyk – Prezydent PZSWiR;
 • Pan Ryszard Bajkowski – Wiceprezydent PZSWiR;
 • Pan Tadeusz Wilczarski – Wiceprezydent PZSWiR;
 • Pani Renata Kołodziej – Koordynator Olimpiady – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZSWiR;
 • Pan Ryszard Hubisz – Wiceprezes WKTiR (Wojewódzkiego Klubu Techniki i Rozwoju w Krakowie) – członek Prezydium KR PZSWiR;
 • Pani Małgorzata Gajec – Dyrektor Lubuskiego Centrum Techniki i Innowacji w Zielonej Górze – członek Prezydium KR PZSWiR;
 • Pan Zbigniew Ciupiński – Przewodniczący Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu;
 • Pani Helena Nisztuk – rzecznik patentowy – członek Jury;
 • Pan Zbigniew Matuszczak – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Wiceprezydent PZSWiR.

Przed wręczeniem nagród i pucharów zgromadzeni goście wysłuchali również koncertu muzycznego przygotowanego przez Studio Wokalne Pandora, pod kierunkiem Pani Ewy Goworowskiej.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli uczniowie z okręgu:

1 miejsce - Wielkopolska Południowa;
2 miejsce - Podkarpackie;
3 miejsce - Chełmski.

Tytuły laureatów Olimpiady otrzymali:

1 miejsce – Anna Szatkowska - III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
2 miejsce – Filip Langiewicz - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
3 miejsce – Marek Rauchfleisz - Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
4 miejsce – Mikołaj Sitko - Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu
5 miejsce – Julia Cholajda - III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
6 miejsce – Patryk Harasik - Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu
7 miejsce – Paulina Wawrzyńska - II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie
8 miejsce – Błażej Chwaja - Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Żywcu
9 miejsce – Miłosz Zawadzki - Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie
10 miejsce – Makary Grad - V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku - Białej
11 miejsce – Ludwik Fonfara - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
12 miejsce – Zoja Hordyńska - II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie
13 miejsce – Dawid Łabądź - Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
14 miejsce – Mateusz Węglewski - Liceum Ogólnokształcące w ZSME w Żywcu
15 miejsce – Kornelia Mazur - Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
16 miejsce – Stanisław Nowicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze
17 miejsce – Weronika Jagieło - II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu
18 miejsce – Julia Pisarek - II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie

Szczegółowe wyniki znajdują się w zakładce OLIMPIADA.

Na wniosek Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów tytułem "Przyjaciel Młodzieży" za wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży zostali uhonorowani:

 • Pani Marzena Dębniak - Starosta Ostrowiecki;
 • Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiegow Koszalinie.

Za szczególne osiągnięcia w rozwoju techniki i inowacji, Złotymi Hononorowymi Odznakami PZSWiR zostali wyróżnieni:

 • Pani Beata Rymarczyk;
 • Pani Monika Wielgus;
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECHMETAL Mieczysław Nowacki.

Złotą Honorową Odznaką NOT, za całokształt działań w obszarze innowacji technicznych został wyróżniony Pan Robert Warda - Dyrektor Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Honorowy patronat nad olimpiadą objął Urząd Patentowy RP. Patronaty nad finałem ogólnopolskim objęli ponadto: Starosta Ostrowiecki Pani Marzena Dębniak, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pan Jarosław Górczyński, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, WSBiP w Ostrowcu Św., Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska.

Sponsorem strategicznym Olimpiady było przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A.


 

Fotorelacja z finału ogólnopolskiego Olimpiady w Bloku B, dostępna na profilu Eurocentrum na Facebook - @EurocentrumOstrow

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl