facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna LV edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A
LV edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A
[2022-06-15] LV edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A

Tegoroczne uroczyste podsumowanie Finału ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Bloku A - Innowacje Techniczne odbyło się 9 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika – NOT. Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Urząd Patentowego RP. Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli:

 • Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – Pan dr Piotr Zakrzewski;
 • Wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej – Pan Kamil Wójcik;
 • Dyrektor Departamentu Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej KGHM Polska Miedź S.A., przedstawiciel sponsora strategicznego Olimpiady – Pan Sebastian Andruszkiewicz;
 • Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice – doc. dr inż. Wiesław Brociek;
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady – Pan Zbigniew Matuszczak;
 • Prezydent PZSWiR – Pan Stanisław Janowczyk;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Ryszard Bajkowski;
 • Sekretarz Generalny PZSWiR – Pan Tomasz Pilarski;
 • Koordynator Olimpiady – Pani Renata Kołodziej.

Zwycięzcami Olimpiady w Kategorii U - Usprawnienie Softwarowo - Techniczne zostali:

 • Praca nr U12: "Prototyp urządzenia zwiększającego wydajność wydajność ogniw fotowoltaicznych z systemem sterowania zdalnego", Autor: Kamil Widzyk, Szkoła: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, ul. Komisji Edukacji, Narodowej 3, 34-300 Żywiec;
 • Praca nr U13: "Przecinarka Plazmowa CNC", Autor: Hubert Haśkiewicz, Szkoła: Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl;
 • Praca nr U27: "Zamek Elektroniczny", Autory: Natalia Cygan, Szkoła: Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

W Kategorii R - Pomysł Techniczny, pierwsze miejsca zdobyły dwie prace:

 • Praca nr R17: "Możemy ocalić Ziemię Fot. pixabay.com Globalna sieć WOW Warover Water", Autor: Kacper Juśkiewicz, Szkoła: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń;
 • Praca nr R28: "SafeDrive - Elektroniczny asystent kierowcy - monitor bezpieczeństwa jazdy", Autorzy: Mateusz Świątek, Katarzyna Bodys, Szkoła: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60/61, 71-631 Szczecin.

Miejsce 1 w Kategorii P - Pomoc dydaktyczna zdobyły prace:

 • Praca nr P5: "EDUSAT - Edukacyjny Satelita", Autorzy: Dominik Kołodziej, Maciej Siedlecki, Jakub Zmyślony, Szkoła: Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
 • Praca nr P18: "Rakieta z kontrolą wektora ciągu - pakiet edukacyjny dla szkół średnich", Autorzy: Alan Soliński, Mateusz Pietrzak, Szymon Januszek, Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-406 Gdynia;
 • Praca nr P19: "SIʘGAMY DO GWIAZD - projekt z wizualizacją szkolnego obserwatorium astronomicznego w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.", Autorzy: Igor Leśniak, Julia Jabłońska, Szkoła: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

W Kategorii E - Pomysł Ekologiczny zwyciężyły prace:

 • Praca nr E14: "Budka-wspomagacz wylęgu ptaków zagrożonych wyginięciem. Automatyczna, autonomiczna budka z ekologiczną izolacją, inkubatorem i analizatorem graficznym", Autorzy: Zofia Dziekan, Elżbieta Dziekan, Szkoła: XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa;
 • Praca nr E24: "Pellet z odpadów rolnych - alternatywa dla lepszego wykorzystania pozostałości poprodukcyjnej", Autorzy: Dawid Rzitka, Jan Rambau, Szkoła: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego ul. Hallera 6, 45-867 Opole;
 • Praca nr E29: "Smart Home Zero Energy", Autor: Bartłomiej Stefko, Szkoła: Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

Szczegółowe wyniki Olimpiady opublikowane są na stronie internetowej Polskiego Związki Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie - https://pzswir.pl/olimpiada

Przed wręczeniem nagród, pucharów i zaświadczeń dla laureatów Olimpiady, uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu pn.: „Jak podejmować decyzję?”, który wygłosił Pan dr Piotr Zakrzewski - Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osobisty wkład w realizację programu innowacyjnego wychowania młodzieży, podczas uroczystości uhonorowano zasłużone osoby.

Na wniosek Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości, Prezes Rady Ministrów nadał Odznaki Honorowe – „Za zasługi dla wynalazczości”:

 • Pani Renacie Kołodziej – Koordynatorowi Olimpiady;
 • Pani Elżbiecie Lipskiej – Przewodniczącej RKTiR w Chełmie, nauczycielowi i opiekunowi drużyny;
 • Panu Robertowi Wardzie – Dyrektorowi LO nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim – organizatorowi tegorocznego finału Olimpiady w Bloku B.

Na wniosek Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT wyróżnił „Srebrną Odznaką Honorową” rzeczników patentowych, sponsorów, nauczycieli – opiekunów uczniów w osobach:

 • Adam Ciupiński – rzecznik patentowy, sekretarz Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji;
 • Edward Bąk – Prezes Zarządu EDBAK Sp. z o.o.,
 • Adam Bogacz – rzecznik patentowy, członek Komisji Oceniającej prace okręgowe;
 • Beata Rymarczyk – Dyrektor Wschodniego Klastra Obróbki Metali;
 • Jerzy Truszkowski – nauczyciel – opiekun uczniów.

Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów nadało „Złotą Odznakę Honorową PZSWiR”:

 • Panu Pawłowi Andyszczakowi;
 • Pani Anecie Drzazga.

Prezydium Krajowej Rady PZSWiR – za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie i aktywizację zawodową młodzieży nadało tytuł PRZYJACIELA MŁODZIEŻY nauczycielom – opiekunom młodzieży, sponsorom Olimpiady i organizatorom:

 • Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku;
 • Firmie EDBAK Sp. z o.o.;
 • Firmie RST ROZTOCZE Sp. z o.o.;
 • Panu Kazimierzowi Okraszewskiemu – nauczyciel – opiekun uczniów;
 • Panu Mariuszowi Kamińskiemu – nauczyciel – opiekun uczniów;
 • Panu Jerzemu Truszkowskiemu – nauczyciel – opiekun uczniów;
 • Panu Stanisławowi Janowczykowi – Prezydentowi PZSWiR;
 • Panu Zbigniewowi Matuszczakowi – Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Olimpiady.

Za wysiłek włożony w przygotowanie i organizacje finału ogólnopolskiego Bloku B, organizatorzy podziękowali Panu Dyrektorowi Robertowie Wardzie z Ostrowca Świętokrzyskiego, na ręce którego złożono stosowne podziękowania.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, za kolejny rok owocnej współpracy oraz dofinansowanie Olimpiady przez Sponsora Strategicznego – KGHM Polska Miedź S.A. przyznało firmie specjalną statuetkę. Jej autorem jest znany w Polsce artysta metaloplastyki Pan Paweł „Jastrząb” Jabłoński, a sama statuetka przedstawia wizerunek Kopalni Rudna, czyli podziemnej kopalni miedzi w Polkowicach – jednej z trzech kopalni miedzi w Polsce należącej do KGHM Polska Miedź S.A.

Sponsorami Olimpiady były również przedsiębiorstwa: EDBAK Sp. z o.o. z Piotrowic i INFO-GLOBAL-FASTENING z Ostrowa Wielkopolskiego.

Uroczystość podsumował Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Pan Zbigniew Matuszczak, który przedstawił najważniejsze liczby tegorocznej edycji Olimpiady, pogratulował finalistom, wyrażając nadzieję, iż dziś będąc młodymi entuzjastami nauki, w przyszłości nie zagubią oni w sobie cennego pierwiastka, jakim jest chęć odkrywania nowego. Przewodniczący przedstawił również plany PZSWiR dotyczące organizacji Olimpiady w nowej formule, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.


Sponsorem strategicznym Olimpiady było przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A.

 


Honorowy patronat:


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl