facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
[2016-06-15] Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Finał ogólnopolski i podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Bloku B – Wynalazczość odbył się w dniach 10 - 12 czerwca 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie).

W finale (zawodach III stopnia) udział brały 3 - osobowe drużyny reprezentujące 28 okręgów z całej Polski. Eliminacje ogólnopolskie były prowadzone w 3 etapach. W pierwszym dniu odbył się I etap - test pisemny. W rozgrywce tej rywalizowało ze sobą 83 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Składający się z 40 pytań test pozwolił wyłonić zwycięzców etapu drużynowego i finalistów. Najlepsi okazali się uczniowie z okręgu Chełmskiego (112 pkt), którzy zajęli I miejsce, na miejscu II uplasowała się drużyna z okręgu Wielkopolski Południowej (106 pkt), natomiast miejsce III przypadło drużynie z okręgu Tarnobrzeskiego (103 pkt).

W drugim dniu, 50 finalistów przystąpiło do etapu II – rozwiązania 4 zadań praktycznych, którego celem było wyłonienie laureatów w klasyfikacji indywidualnej. Po dokonaniu oceny prac I i II etapu wyłoniono 15 laureatów Olimpiady.

Ostatniego dnia uczniowie z najwyższą ilością punktów – 10 laureatów, przystąpili do decydującego etapu ustnego, w którym odpowiadali na 4 pytania dotyczące wynalazczości. Po tym etapie najlepsi okazali się:

  • I miejsce – Daniel Bis – okręg Tarnobrzeski;
  • II miejsce – Dawid Szewczyk – okręg Tarnobrzeski;
  • III miejsce – Aleksandra Witek – okręg Chełmski.

Podczas uroczystego zakończenia oraz wręczenia nagród, zaświadczeń, dyplomów i pucharów głos zabrał Pan Robert Stępień - zastępca Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty, który w swoim wystąpieniu złożył wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdeczne gratulacje.

Nagrody, dyplomy i puchary laureatom i finalistom tegorocznej edycji Olimpiady, Bloku B - Wynalazczość z ramienia organizatora głównego wręczał Pan Zbigniew Matuszczak – Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Uroczyste zakończenie było okazją również do nadania tytułu "Przyjaciela Młodzieży", przez Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, który to tytuł otrzymali wieloletni opiekunowie drużyn:

  • Pani Elżbieta Lipska;
  • Pan Włodzimierz Dymek;
  • Pan Wiktor Kamieniarz.

Podczas uroczystości, na wniosek Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, za szczególne zaangażowanie w promowanie i rozwój innowacyjności wśród młodzieży, Dyrektor II LO im. Wł. Broniewskiego - Pan Wiktor Kamieniarz został wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej. 

Dziękujemy Ministerstwu Gospodarki, Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urzędowi Patentowemu RP za przyznane Patronaty Honorowe nad Olimpiadą, dzięki czemu konkurs zyskał wysoką rangę i cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Szczególne podziękowania kierujemy dla dyrekcji oraz pracowników II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie za sprawne i perfekcyjne pod względem organizacyjnym przygotowanie finału ogólnopolskiego Olimpiady oraz za niezwykłą gościnność i życzliwość.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl