facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Twój sukces"
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Twój sukces"
[2019-05-15] Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Twój sukces"

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn.: „Twój sukces”. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w sposób ciągły.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są w wieku 18-64 lata;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w jednym z następujących powiatów: jarocińskim, kaliskim, Kaliszu, kępińskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim, średzkim;
 • są bierne zawodowo;
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa).

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne;
 • warsztaty kompetencji społecznych;
 • indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • warsztaty poszukiwania pracy;
 • kursy zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • pośrednictwo pracy.

Dodatkowo:

 • bezpłatny udział w projekcie;
 • stypendia szkoleniowe i stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe;
 • poczęstunek formie cateringu.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami:

Plik do pobrania: Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać.

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5);
 • drogą elektroniczną (na adres email: twojsukces@euro.ctiw.pl);
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5);
 • uzupełnienie Formularza przez Specjalistę ds. organizacyjnych na podstawie rozmowy telefonicznej z kandydatem;

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: www.euro.ctiw.pl/twojsukces

Osoba do kontaktu:

Ewelina Górna – Małolepsza
tel. 62 736 10 27
e-mail: e.malolepsza@euro.ctiw.pl


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl