A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne O projekcie
O projekcie

Projekt pt. „Pigułka aktywności” realizowany w okresie od 01.09.2021 r. do 30.04.2023 r. skierowany jest do 90 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18 – 64 lata, z powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, miasta Kalisza, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego i średzkiego. 

Dla każdego uczestnika zostanie utworzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego z uwzględnieniem sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb i oczekiwań.

 

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl