A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
[2017-03-24] Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Poniżej publikujemy Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestników projektu.

Listy rankingowe (plik do pobrania)

Każdy z uczestników projektu, który znajduje sie na Listach  rankingowych otrzyma za pośrednictwem Poczty Polskiej informację nt. ilości uzyskanych punktów przyznanych przez Komisję Oceny Wniosków za poszczególne kryteria oceny.

Osoby znajdujące się na LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (32 osoby) są zobowiązane do dnia 31.03.2017 r. zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności od dnia 10.04.2017 r. oraz do dnia 05.04.2017 r. do biura projektu prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1.       Kserokopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

2.       Oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania - aktualizacja).

3.   Dane wystawcy i poręczyciela niezbędne do przygotowania zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco (plik do pobrania).

4.       Zaświadczenie z zakładu pracy Poręczyciela o wysokości osiąganych dochodów w ciągu ostatnich 3 miesięcy (minimum 2 000,00 PLN brutto/miesięcznie), w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez poręczyciela PIT za rok 2016 oraz zestawienie przychodów
i kosztów za ostatnie 3 miesiące.

5.       Podpisane Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia/złożenie poręczenia
- 3 strony dokumentu (plik do pobrania).

Osoby znajdujące się na LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE SĄ REKOMENDOWANE DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (6 osób) uzyskają wsparcie finansowe w sytuacji, gdy żadne z odwołań nie zostanie uznane za zasadne.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie do 07.04.2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Eurocentrum), uczestnicy projektu mają możliwość wniesienia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie należy wnieść tylko i wyłącznie w formie pisemnej ze wskazaniem podnoszonych zarzutów.
 Po wniesieniu odwołania zostanie zorganizowana procedura odwoławcza. W zależności, od którego z punktów oceny odwoła się uczestnik zostanie zorganizowane:

  • ponowne powołanie Komisji Oceny Wniosków oraz ocena wniosku przez członków Komisji Oceny Wniosków, którzy nie oceniali wniosku w pierwszej fazie oceny,
  • analiza oceny za obronę Biznes planu.

Jeżeli na jednym z powyższych etapów uczestnik otrzyma ocenę wyższą o 10% niż ocena dokonana na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w drodze odwołania spowoduje, iż uczestnik przekroczy próg punktowy uprawniający do otrzymania wsparcia finansowego, otrzyma ww. wsparcie o ile żaden z uczestników w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów.

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana w dniu 12.04.2017 r.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl