A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne
Strona g堯wna Ostateczna lista rankigowa
Ostateczna lista rankigowa
[2017-04-12] Ostateczna lista rankigowa

Po zako鎍zeniu procedury odwo豉wczej publikujemy Ostateczn list rankingow osób, które otrzyma造 wparcie finansowe na rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej w ramach projektu.

 Ostateczne listy rankingowe (plik do pobrania)

Osoby znajduj帷e si na OSTATECZNEJ LI列IE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE UZYSKAΧ WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZ犴IE DZIAxLNO列I GOSPODARCZEJ Lp. 33 - 38 s zobowi您ane zarejestrowa dzia豉lno嗆 gospodarcz z dat rozpocz璚ia prowadzenia dzia豉lno軼i od dnia 17.04.2017 r. oraz do dnia 21.04.2017 r. do biura projektu prosimy o dostarczenie nast瘼uj帷ych dokumentów:

1.       Kserokopia aktualnego dokumentu po鈍iadczaj帷ego zg這szenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

2.      O鈍iadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania).

3.    Dane wystawcy i por璚zyciela (plik do pobrania) niezb璠ne do przygotowania zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco.

4.      Za鈍iadczenie z zak豉du pracy Por璚zyciela o wysoko軼i osi庵anych dochodów w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y (minimum
2 000,00 PLN brutto/miesi璚znie), w przypadku prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej przez por璚zyciela PIT za rok 2016 oraz zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesi帷e, w przypadku
osób, które maj ustalone prawo do emerytury lub renty np. Decyzj o przyznaniu emerytury lub renty lub inny dokument po鈍iadczaj帷y ten fakt (kwota otrzymywanej emerytury lub renty min 2 000,00 PLN brutto/miesi璚znie).

5.       Podpisane O鈍iadczenie zgody ma鹵onka na wniesienie zabezpieczenia/z這瞠nie por璚zenia
- 3 strony dokumentu (plik do pobrania).

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl