A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Nabór wniosków o przyznanie wsparcia mającego na celu sfinansowania szkolenia specjalistycznego
Nabór wniosków o przyznanie wsparcia mającego na celu sfinansowania szkolenia specjalistycznego
[2017-04-24] Nabór wniosków o przyznanie wsparcia mającego na celu sfinansowania szkolenia specjalistycznego

Wnioski o przyznanie wsparcia mającego na celu sfinansowanie szkolenia specjalistycznego w ramach projektu będą przyjmowane w okresie 25.04.2017 r. – 12.05.2017 r. Celem ubiegania się o przyznanie tej formy wsparcia należy przedłożyć w wyznaczonym wyżej terminie

Wniosek o przyznanie wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego (plik do pobrania).

Uczestnicy projektu, którym zostanie przyznane wsparcie w postaci szkolenia specjalistycznego powinni odbyć szkolenie w okresie za jaki przysługuje podstawowe wsparcie pomostowe tj. do dnia 09.10.2017 r. Organizator szkolenia zostanie wybrany przez Eurocentrum drogą wyboru oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Istnieje możliwość wysłania skanu Wniosku na adres e-mail m.plewinska@euro.ctiw.pl, jednak powinien zostać także dostarczony jego oryginał.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl