A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego
[2017-05-19] Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego

Poniżej publikujemy Listy rankingowe dotycząca przyznania wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego w ramach projektu. Wszystkie Wnioski spełniają kryteria formalne. Kryterium decydującym o przyznaniu tej formy wsparcia była uzyskana na etapie oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej łączna suma przyznanych punktów.

Listy rankingowe (plik do pobrania)

Eurocentrum jest zobowiązane wyłonić jednostkę realizującą szkolenie poprzez dokonanie wyboru Instytucji szkoleniowej, która złoży najkorzystniejszą ofertę. W związku z powyższym po przeprowadzeniu niniejszej procedury  Eurocentrum skontaktuje się   z osobami, które znajdują się na Liście rankingowej osób, którym zostało przyznane wsparcie w postaci szkolenia specjalistycznego celem przekazania dalszych wskazówek dotyczących realizacji szkolenia.   

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl