A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Informacja odnośnie wypłaty środków
Informacja odnośnie wypłaty środków
[2017-06-06] Informacja odnośnie wypłaty środków

Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz kolejnych transz wsparcia pomostowego podstawowego zostaną przelane na rachunek bankowy projektu dnia 13.06.2017 r. Niezwłocznie po otrzymaniu środków zostaną  one przekazane na rachunki bankowe uczestników projektu.
W związku z opóźnieniem w wypłacie środków, termin wydatkowania wsparcia zostaje wydłużony do dnia 31.07.2017 r. (rozliczenie należy przedłożyć do dnia 11.08.2017 r.).


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl