A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
[2017-07-25] Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu będą przyjmowane w okresie 01.08.2017 r. – 11.08.2017 r. Celem ubiegania się o przyznanie tej formy wsparcia należy przedłożyć w wyznaczonym wyżej terminie następujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (plik do pobrania)

Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (plik do pobrania)

Oświadczenie dotyczące niekorzystania równolegle z innych środków publicznych (plik do pobrania)

Dokumenty należy składać:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum
    w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5);
  • drogą elektroniczną (na adres email: przedsiebiorczosc@euro.ctiw.pl);
  • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim,
    ul. Budowlanych 5).

W przypadku formularzy złożonych drogą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć w ciągu kolejnych 3 dni następujących po ich złożeniu. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji). Dokumenty należy wypełnić elektronicznie!

W przypadku ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe przez osoby, które otworzyły działalność gospodarczą z dniem 10.04.2017 r. w punkcie dotyczącym okresu wnioskowanego wsparcia należy wpisać 10.10.2017r – 09.04.2018 r., natomiast osoby, które otworzyły działalność z dniem 17.04.2017 powinny wpisać 17.10.2017 r. – 16.04.2018 r.

Złożone Wnioski zostaną ocenione przy pomocy  Karty oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl