Błąd: Nie wybrano żadnej bazy danych
Zapytanie: SELECT status FROM config