A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne
Strona g堯wna Wyniki rekrutacji do projektu
Wyniki rekrutacji do projektu
[2018-05-30] Wyniki rekrutacji do projektu

W wyniku procesu rekrutacji do projektu pn.: „Przepis na sukces” z這穎no 101 Wst瘼nych Formularzy Rekrutacyjnych.

O zakwalifikowaniu si danej osoby do projektu decydowa豉 liczba uzyskanych punktów podczas oceny merytorycznej Wst瘼nego Formularza Rekrutacyjnego (maksymalnie 60 punktów), ocena predyspozycji przedsi瑿iorczych dokonana przez doradc zawodowego na podstawie testów i rozmowy (maksymalnie 40 punktów) oraz kryteria dodatkowe:

  • przynale積o嗆 do grupy priorytetowej - kobiety (5 punktów);
  • deklaracja utworzenia dodatkowego miejsca pracy (10 punktów);
  • deklaracja utworzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w sektorze bran zidentyfikowanych jako bran瞠 o najwi瘯szym potencjale rozwojowym i/lub bran瘸ch strategicznych dla danego regionu (10 punktów);
  • deklaracja utworzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w sektorze Odnawialnych 毒óde Energii
    (10 punktów).

Poni瞠j prezentujemy szczegó這we wyniki rekrutacji:

Listy rankingowe

Osoby, które znajduj si na Li軼ie rankingowej osób, które s rekomendowane do udzia逝 w projekcie zostan zakwalifikowane do V grupy szkoleniowej (09.07 – 19.07.2018 r.) w przypadku kiedy 瘸dne z odwo豉 nie zostanie pozytywnie rozpatrzone. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po zako鎍zeniu procedury odwo豉wczej.

Osoby, które znajduj si na Li軼ie rankingowej osób, które zakwalifikowa造 si do udzia逝 w projekcie s zobowi您ane dostarczy najpó幡iej do dnia rozpocz璚ia udzia逝 w projekcie tj. pierwszego dnia szkolenia Za鈍iadczanie z Urz璠u Skarbowego potwierdzaj帷e fakt nieprowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w ci庵u ostatnich 12 miesi璚y.

PROCEDURA ODWOxWCZA

Osoby, które w wyniku przeprowadzonych ocen nie zakwalifikowa造 si do udzia逝 w projekcie lub nie zgadzaj si z otrzyman ocen mog wnie嗆 odwo豉nie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dnia 15 czerwca br. do godz. 15.00.

Przebieg Procedury odwo豉wczej zosta opisany w §5 Regulaminu rekrutacji uczestników (dost瘼ny w zak豉dce Dokumenty na stronie internetowej projektu).

Do wszystkich kandydatów w dniach 04 – 05.06.2018 r. zostan wys豉ne Karty oceny za po鈔ednictwem Poczty Polskiej.

Harmonogramy szkole w podziale na grupy znajduj si TUTAJ.

Uprzejmie informujemy, 瞠 w dniach 31.05 – 01.06.2018 r. Eurocentrum b璠zie nieczynne.

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl