A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia w postaci zindywidualizowanej usługi doradczej o charakterze eksperckim
Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia w postaci zindywidualizowanej usługi doradczej o charakterze eksperckim
[2018-10-15] Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia w postaci zindywidualizowanej usługi doradczej o charakterze eksperckim

Wnioski o przyznanie wsparcia w postaci zindywidualizowanej usługi doradczej o charakterze eksperckim w ramach projektu należy przedłożyć w terminie do dnia 26.10.2018 r. 

       - osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 w EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,        ul. Budowlanych 5, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

        - za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres wskazany powyżej) – liczy się data wpływu.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis: „Potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą oraz podpisem.

Wniosek o przyznanie wsparcia w postaci zindywidualizowanej usługi doradczej o charakterze eksperckim (plik do pobrania)

Ważne: Należy pamiętać, że usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy. Celem doradztwa powinno być rozwiązanie lub przedstawienie rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa (np. wdrożenia nowych metod produkcji, rozszerzenia działalności itp.)

 

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl