A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Informacja o naborze Wniosków o przyznanie finansowego przedłużonego wsparcia pomostowego
Informacja o naborze Wniosków o przyznanie finansowego przedłużonego wsparcia pomostowego
[2019-01-07] Informacja o naborze Wniosków o przyznanie finansowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie finansowego przedłużonego wsparcia pomostowego należy przedłożyć w terminie do dnia 18.01.2019 r.:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim,
    przy ul. Budowlanych 5);
  • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres wskazany powyżej) – liczy się data wpływu.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis: „Potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą oraz podpisem.

W przypadku ubiegania się o finansowe przedłużone wsparcie pomostowe przez osoby, które otworzyły działalność gospodarczą dnia 03.09.2018 r. w punkcie dotyczącym okresu wnioskowanego wsparcia należy wpisać 03.03.2019 r. – 02.09.2019 r., natomiast osoby, które otworzyły działalność z dniem 02.10.2018 r. powinny wpisać 02.04.2019 r. – 01.10.2019 r.

Wniosek o przyznanie finansowego przedłużonego wsparcia pomostowego (plik do pobrania)

Złożone Wnioski zostaną ocenione przy pomocy Karty oceny wniosku o przyznanie finansowego przedłużonego wsparcia pomostowego.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl