A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Punkt Inf. Funduszy Europejskich
Punkt Inf. Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu rozpoczął swoją działalność z dniem 01.10.2014r.

Punkt świadczy bezpłatne usługi informacyjne w zakresie Funduszy Europejskich. Nasi pracownicy udzielają konsultacji dot. realizacji projektów unijnych (np. pozyskanie dofinansowania / dotacji). Realizujemy również  spotkania informacyjne oraz świadczymy dyżury w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych. Zapraszamy do Punktu!!!

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

 1. Ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań.
 2. Informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich – tj. udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE.
 3. Informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich, a także cech, którymi musi charakteryzować się konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym Programie/Działaniu/Konkursie.
 4. Informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt – tj. min. przedstawienie obowiązków wynikających z realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidłowy dokumentacji finansowej i merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia, a także informowania nt. procesu kontroli projektów współfinansowanych z FE. Konsultacja na etapie realizacji projektu jest procesem, w którym specjalista ds. Funduszy Europejskich udziela informacji na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz jego rozliczania i zamykania. Celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu
 5. Informowanie o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w realizowanych przez innych beneficjentów, projektach współfinansowanych z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do wyszukania interesujących go projektów, np. internetowe bazy projektów.

II. Formy świadczenia usług:

 • Konsultacja telefoniczna
 • Konsultacja pisemna
 • Konsultacja e-mailowa
 • Konsultacja bezpośrednia
 • Indywidualna konsultacja u klienta
 • Spotkanie informacyjne/szkolenie
 • Spotkanie informacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach
 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Prowadzenie klienta
 • Dodatkowe działania informacyjne

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego; Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Dane kontaktowe

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 2 (dawna Bolesława Rumińskiego 2)
62-800 Kalisz
godziny pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt.- pt. 08.00 - 16.00
tel. 062 595 69 47, 062 766 40 22
 
 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl