A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna FORUM
FORUM
Zapytanie:

1.Kiedy rozpocznie się rekrutacja do projektu?
Rekrutacja do projektu pn.: "Most do sukcesu" rozpocznie się w miesiącu lutym 2017 r. Informacja dot. rekrutacji i terminu składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie umieszczona w aktualnościach na stronie internetowej projektu, na stronie internetowej Eurocentrum oraz na profilu facebookowym Eurocentrum. Niemniej jednak już teraz zapraszamy do biura projektu, celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w projekcie.

2.Kiedy będzie można zarejestrować działalność gospodarczą?
Działalność gospodarczą będzie można zarejestrować dopiero po zakońćzeniu wsparcia szkoleniowo - doradczego i po uzyskaniu pozytywnej informacji dot. przyznania środków finansowych. Będzie to miesiąc czerwiec 2017 r.

3.Czy w ramach dotacji można nabyć rzeczy używane?
Tak. W przypadku zakupu używanych środków trwałych muszą jednak zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1. sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie, 2. sprzedający środek  trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, 3. cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

4.Jakie branże zdefiniowano jako specjalizacje regionalne?
Specjalizacje regionalne zdefiniowano na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Są to branże: chemiczna, budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski), metalowa i metalurgiczna, usługi medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, transport i logistyka.

5.Chciałbym wziąć udział projekcie i zatrudnić pracownika, ale nie wiem na jaki minimalny wymiar etatu mogę go zatrudnić i na jaki minimalny okres?
W przypaduk tworzenia dodatkowego miejsca pracy, prawonik powinien być zatrudniony na umowę o pracę, na minim 1/2 etatu, na okres minimum 3 miesięcy.

6.Jaki jest minimalny okres prowadzenia działalności w ramach otrzymanych środków z projektu?
Uczestnicy projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe w ramach projektu są zobligowani do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Publikowane odpowiedzi ekspertów Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości mają charakter informacyjny oraz edukacyjny ale nie stanowią opinii ani porady. Za zastosowanie się do udzielonych wskazówek i odpowiedzi autorzy forum nie ponoszą odpowiedzialności prawnej. Redakcja forum stara się dokładać należytej staranności w celu prezentowania informacji rzetelnych, prawdziwych, przydatnych i praktycznych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ich wykorzystania i zastosowania się do nich. Indywidualne opinie z gwarancją odpowiedzialności, można uzyskać, na skutek złożenia oficjalnego zapytania na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl