A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Nabór wniosków - bezzwrotna dotacja (Grupa 1,2,3,4,5)
Nabór wniosków - bezzwrotna dotacja (Grupa 1,2,3,4,5)
[2017-07-19] Nabór wniosków - bezzwrotna dotacja (Grupa 1,2,3,4,5)

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji (Grupa 1, 2, 3, 4, 5).

Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie od 07 do 11 sierpnia br.:

 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w biurze projektu: Wołczyński Ośrodek Kultury (wejście do biura od tyłu budynku), ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn) lub;
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres biura projektu) - liczy się data wpływu do biura projektu:

  Wołczyński Ośrodek Kultury
  Biuro projektu pn.: "Most do sukcesu"
  ul. Opolska 2
  46-250 Wołczyn

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyty i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji (Załącznik nr 1 do Regulaminu) - szt. 2;
 2. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo - doradczym (Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - szt. 2;
 3. Biznes Plan (Załącznik nr 2 do Regulaminu) - szt. 2;
 4. Harmonogram rzeczowo - finansowy (Załącznik nr 3 do Regulaminu) - szt. 2;
 5. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy - szt. 2), w szczególności:
 • pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.);
 • pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl