A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Informacja dla uczestników projektu
Informacja dla uczestników projektu
[2017-08-28] Informacja dla uczestników projektu

Uczestników projektu, którzy złożyli Wnioski o przyznanie dotacji uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.08.2017 r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków. Publikacja wyników w postaci Podstawowej Listy Rankingowej nastąpi w chwili akceptacji Protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Następnie osoby rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w postaci bezzwrtonej dotacji zostaną zobligowane do założenia działalności gospodarczych i dostarczenia stosownych dokumentów do biura projektu (w tym m.in. dokumentów dotyczących poręczycieli). Po otrzymaniu wszystkich, kompletnych dokumentów nastąpi podpisanie umowy oraz przelew środków finansowych w wysokości 80% wnioskowanego wsparcia finansowego. Przewidywany termin publikacji listy, założenia działalności gospodarczej, podpisania umów oraz wypłaty środków to miesiąc wrzesień 2017 r.

W dalszej kolejności zostaną Państwo poinformowani o terminie składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego (przewidywany termin to miesiąc październik 2017 r.).


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl