A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Rozliczenie dotacji
Rozliczenie dotacji
[2017-10-20] Rozliczenie dotacji

W związku z zakończeniem procedury podpisywania umów oraz wypłatą zaliczek w ramach bezzwrotnych dotacji, poniżej publikujemy dokumenty związane z rozliczeniem dokonanych zakupów.

  1. Załącznik nr 20 do Regulaminu przyznawania środków finansowych - Oświadczenie o dokonaniu zakupów i/lub usług zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym;
  2. Załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych - Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości;
  3. Deklaracja pochodzenia (tylko w przypadku zakupów rzeczy używanych).

Wraz z ww. dokumentami należy dostarczyć:

  1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów finansowych (np. faktura, rachunek, umowa kupna - sprzedaży) dotyczące zakupów finansowanych w ramach dotacji;
  2. Dowody zapłaty (np. potwierdzenie przelewu).

Okres na wydatkowanie środków został określony w podpisanej umowie (par. 3, ust. 1) i wynosi 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Wszelkie zmiany związane z zakupami powinny zostać zaakceptowane przez Eurocentrum i wymagają przedłożenia uzasadnionego wniosku Przedsiębiorcy, który powinien zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni przez dniem zakończenia realizacji inwestycji. Do ww. wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy. Następnie Eurocentrum informuje Przedsiębiorcę o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl