A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne O projekcie
O projekcie

W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Działania 7.3 "Zakładanie działalności gospodarczej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Most do sukcesu", który został uruchomiony od 1 października 2016 r., a jego koniec zaplanowano na czerwiec 2018 r.

Celem projektu jest pomoc szkoleniowo - doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do grupy 65 osób w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) bezrobotnych i biernych zawodowo z jednej z poniższych grup:

 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby po 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub conajmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
 • migranci powrotni/imigranci.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • zamieszkują i/lub pracują i/lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego w następujących gminach: Wołczyn, Domaszowice, Świerczów, Lubsza;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

 • osoby, które założą działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne (chemiczna, budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski), metalowa i metalurgiczna, usługi medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, transport i logistyka);
 • osoby, które po założeniu działalności gospodarczej utworzą dodatkowe miejsca pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia (54h) i doradztwo indywidualne (4h/os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej - 5 grup szkolenioweych po 13 osób - 9 dni szkolenia po 6h dziennie;
 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych - max. do 25 088,94 PLN dla 55 uczestników projektu;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy - w maksymalnej wysokości do 1 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 55 uczestników projektu;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe przedłużone - w maksymalnej wysokości do 1 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 27 uczestników projektu;
 • doradztwo indywidualne (4h/os.) mające na celu rozwój prowadzonej działalności (z zakresu prawa, marketingu i finansów).

Rekrutacja uczestników:

 • rekrutacja uczestników będzie prowadzona w miesiącu lutym 2017 r.;
 • informacja na temat rozpoczęcia procedury rekrutacji będzie dostępna w biurze projektu, w siedzibie Eurocentrum, na stronie internetowej projektu oraz w lokalnych mediach.

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

 • złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
 • ocena formalna złożonych Formularzy;
 • przeprowadzenie testów badających predyspozycje danej osoby do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • ocena każdego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej;
 • wybór 65 uczestników usług szkoleniowo – doradczych (dodatkowe punkty otrzymają: 10 pkt. - osoby, które założą działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne oraz 1 pkt. - osoby które utworzą dodatkowe miejsca pracy);
 • procedura odwoławcza;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu prosimy składać za pośrednictwem zakładki FORUM na stronie internetowej projektu, lub mailowo: sukces@euro.ctiw.pl bądź telefonicznie pod numerem 500 101 790.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl