A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

Do rozpoczęcia drugiego naboru pozostało:

Aktualności
 
NABÓR 2 - Rozmowy Rekrutacyjne
Informujemy, że I etap rekrutacji w ramach II naboru projektu, tj. rozmowy z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej będą odbywać się w okresie od 5 do 12 lipca br. Wszyscy kandydaci na uczestników projektu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej. Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskm.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-22
 
NABÓR 2 - Rekrutacja ZAMKNIĘTA!
Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach rekrutacji uzupełniającej do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zamknięty w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 13.30.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-18
 
NABÓR 1 - OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej publikuje ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-15
 
NABÓR 2 - Wznowienie rekrutacji dla OZE
Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2021 od godziny 07:00 wznawiamy nabór Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z przyjętym w Regulaminie założeniem Beneficjenta i Partnerów, aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy osób potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie Formularze rekrutacyjne składane wylącznie przez osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-09
 
NABÓR 2 - Rekrutacja ZAWIESZONA!
Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę” (nabór numer II) został zawieszony w dniu 07.06.2021 r. o godzinie 14:30. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób deklarujących utworzenie działalności gospodarczej w branży Odnawialnych Źródeł Energii, stosowna informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-07
 
NABÓR 1 - LISTA RANKINGOWA
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej publikuje wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-02
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl