A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
[2023-03-23] Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Informujemy, że w dniu 22 marca 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wnioskowane przez WARP Sp. z o.o. zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. Kluczowe korekty w dokumentacji dotyczą zmiany sposobu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Dla naborów zaplanowanych od marca 2023 roku jedynym podmiotem przyjmującym dokumentację zgłoszeniową od wszystkich mieszkańców Wielkopolski lub osób pracujących/uczących się w Wielkopolsce będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Tym samym WARP Sp. z o.o. stała się jedynym Operatorem w Projekcie.

Dodatkowo dokonano również zmian dotyczących doprecyzowania definicji usługi rozwojowej, powodów odrzucenia formularzy, a także sposobu weryfikacji cen. Dokonano m.in. następujących zmian w zapisach Regulaminu:

  • W § 2 ust. 27 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  • W § 3 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  • W § 4 ust. 7 skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
  • W § 6 ust. 1 skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  • W § 7 ust. 1.1 a) skorygowano definicję usługi rozwojowej.
  • W § 7 ust. 1.1 c) skorygowano informację o badaniu cen usług rozwojowych.
  • W nowym § 7 ust. 1.2 h) zmieniono dni z kalendarzowych na robocze.
  • W § 8 ust. 17 doprecyzowano powody odrzucenia formularzy zgłoszeniowych.

Zaktualizowana dokumentacja została zamieszczona w zakładce Dokumenty projektowe.

W związku z powyższym informujemy, że ogłoszenia o naborach są publikowane wyłącznie na stronie www.warp.org.pl


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl