A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna O Eurocentrum
O Eurocentrum

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym powstałym w 1975 roku, którego działalność obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne. Dominującą formą świadczonych usług jest oferta szkoleniowa dla różnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Ponad czterdziestopięcioletnia działalność stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim pozwoliła ukształtować wizerunek firmy jako ośrodka profesjonalnie świadczącego usługi adresowane głównie do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz do osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

Misją Eurocentrum było, jest i niewątpliwie będzie działanie na rzecz szeroko rozumianego środowiska technicznego poprzez prowadzenie najwyższej jakości usług i szkoleń doskonalących wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników sektora gospodarczego, zgodnie z hasłem „Profesjonalizm, doświadczenie, praktyka”.

Głównymi celami i zadaniami Eurocentrum jest przede wszystkim wspieranie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, w szczególności:

  • rozwój innowacyjności gospodarki, szczególnie małego i średniego biznesu, poprzez inicjowanie wszelkich działań mających na celu wspomaganie wdrożenia opracowań naukowych i badawczo – rozwojowych do praktyki, oraz współpracę biznesu z zapleczem naukowo-badawczym i rozwojowym,
  • budowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorczości i przedsiębiorców,
  • promocję nowoczesnych technik zarządzania,
  • rozwijanie działalności oświatowej polegającej na upowszechnianiu, organizowaniu i popularyzowaniu w szkołach i zakładach pracy wiedzy z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości oraz ochrony własności przemysłowej,
  • inicjowanie działań na rzecz postępu naukowo-technicznego wśród młodzieży, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi i współpracy instytucji samorządowych oraz instytucji okołobiznesowych,
  • promowanie dobrych doświadczeń z krajów Unii Europejskiej,
  • koordynację działań, wymianę informacji, opracowywanie metod pracy i podnoszenie kwalifikacji konsultantów wspierających mały i średni biznes w sposób zapewniający spełnianie wymogów akredytacyjnych stowarzyszenia. 

Ponadto stowarzyszenie oferuje bezpłatne usługi informacyjne w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski (PIFEW) w Kaliszu oraz w Punkcie EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski. Wysoką jakość usług gwarantuje Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych oraz akredytacja w Krajowym Systemie Usług - KSU.

Profesjonalne świadczenie usług szkoleniowych zapewnia akredytacja w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia.

W okresie ponad czterdziestopięcioletniej działalności Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ugruntowało swoją pozycję jako jedna z liczących się instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego oraz kraju. Dzięki działaniom stowarzyszenia, w ostatnim pięcioleciu powstało blisko 700 nowych podmiotów gospodarczych oraz przeszkolonych zostało blisko 70 000 osób.

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl