A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Olimpiady
Olimpiady

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
o tytuł:
MŁODEGO INNOWATORA
w roku szkolnym 2018-2019
POD HONOROWYM PATRONATEM:

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w swojej działalności szczególne miejsce poświęca młodzieży w ramach innowacyjnego wychowania młodzieży. Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki. Olimpiady do dnia dzisiejszego cieszą się bardzo dużym powodzeniem, co dowodzi corocznie bardzo liczna grupa uczestników. We wspomnianym okresie w obu przedsięwzięciach na szczeblu okręgowym udział łącznie wzięło ponad 4 tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaś kilkadziesiąt rozwiązań spośród prezentowanych na turniejach, a później olimpiadach stawało się przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe. O prawidłowej współpracy z młodzieżą i ich opiekunami świadczy fakt ponadprzeciętnych osiągnięć naszych wychowanków w eliminacjach okręgowych i ogólnopolskich obu imprez. Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy dotyczącej w/w przedsięwzięć z Urzędem Patentowym RP, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Załączniki:

Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1
Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1 - .doc (Ms. Word)
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2 - .doc ( Ms. Word)
Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3
Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3 - .doc (Ms. Word)

Dokumentacja statystyczna dla komitetu szkolnego - załącznik nr 4

Dokumentacja statystyczna Blok A - załącznik nr 5

Dokumentacja statystyczna Blok B - załącznik nr 6

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo właśności przemysłowej - załącznik nr 7
Publikacja "Najkrótsza historia wynalazków" B.Orłowski - załącznik nr 8
www.uprp.pl - Strona Urzędu Patentowego RP- załącznik 9

WYKAZ KOMITETÓW OKRĘGOWYCH


Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad (aktualizacja z dnia 29.05.2017 r.)

 

HARMONOGRAM OLIMPIADY
 
BLOK A - Innowacje Techniczne

 • do 31.10.2018 r. - powołanie Komitetów Szkolnych
 • do 30.03.2019 r. - przeprowadzenie eliminacji szkolnych - I stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 08.04.2019 r. - przekazanie prac do Komitetu Okręgowego
 • do 23.04.2019 r. - przeprowadzenie eliminacji okręgowych - II stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 27.04.2019 r. - przekazanie wersji elektronicznych prac
 • do 30.04.2019 r. - przekazanie prac do Komitetu Głównego
 • do 30.05.2019 r. - podsumowanie eliminacji okręgowych
 • do 30.05.2019 r. - przeprowadzenie eliminacji ogólnopolskich - III stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 10.06.2019 r. - podsumowanie eliminacji ogólnopolskich

BLOK B - Wynalazczość

 • do 31.10.2018 r. - powołanie Komitetów Szkolnych
 • od 02-31.01.2019 r. - rejestracja w systemie
 • do10.02.2019 r. - informacje dla okręgów o terminach testów
 • 06 i 08.03.2019 r. - przeprowadzenie eliminacji szkolnych - I stopień
 • do 16.03.2019 r. - podsumowanie eliminacji szkolnych
 • do 20.03.2019 r. - zgłoszenia drużyn do Komitetu Okręgowego
 • do 31.03.2019 r. - informacja o eliminacjach okręgowych
 • do 20.04.2019 r. - przeprowadzenie eliminacji okręgowych - II stopień
 • do 30.04.2019 r. - zgłoszenia drużyn do Komitetu Głównego
 • do 30.05.2019 r. - podsumowanie eliminacji okręgowych
 • do 08.06.2019 r. - przeprowadzenie eliminacji ogólnopolskich - III stopień oraz podsumowanie
   

FINAŁY OKRĘGOWE (organizowane przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości) :

Protokół z VI edycji Eliminacji Okręgowych - Okręg Opolski - Blok A

Protokół z VI edycji Eliminacji Okręgowych - Okręg Poludniowa Wielkopolska - Blok A

Protokół z VI edycji Eliminacji Okręgowych - Okręg Łódzko - Sieradzki - Blok A

Protokół z VI edycji Eliminacji Okręgowych - Okręg Opolski - Blok B

Protokół z VI edycji Eliminacji Okręgowych - Okręg Południowa Wielkopolska - Blok B

Protokół z VI edycji Eliminacji Okręgowych - Okręg Łódzko - Sieradzki - Blok B

FINAŁY OGÓLNOPOLSKIE:

Podsumowanie Bloku A - Innowacje Techniczne

Podsumowanie Bloku B - Wynalazczość

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl