A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Olimpiady
Olimpiady

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

dla uczniów szkół ŚREDNICH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
o tytuł:
MŁODEGO INNOWATORA
POD HONOROWYM PATRONATEM:

Urzędu Patentowego RP


 

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIADY: 

 

 "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w swojej działalności szczególne miejsce poświęca młodzieży w ramach innowacyjnego wychowania młodzieży. Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki. Olimpiady do dnia dzisiejszego cieszą się bardzo dużym powodzeniem, co dowodzi corocznie bardzo liczna grupa uczestników. We wspomnianym okresie w obu przedsięwzięciach na szczeblu okręgowym udział łącznie wzięło ponad 4 tysiące uczniów szkół średnich, zaś kilkadziesiąt rozwiązań spośród prezentowanych na turniejach, a później olimpiadach stawało się przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe. O prawidłowej współpracy z młodzieżą i ich opiekunami świadczy fakt ponadprzeciętnych osiągnięć naszych wychowanków w eliminacjach okręgowych i ogólnopolskich obu imprez. Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy dotyczącej w/w przedsięwzięć z Urzędem Patentowym RP, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół średnich tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Załączniki:

Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1
Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1 - .doc (Ms. Word)
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2 - .doc ( Ms. Word)
Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3
Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3 - .doc (Ms. Word)
Dokumentacja statystyczna dla komitetu szkolnego - załącznik nr 4

Dokumentacja statystyczna Blok A - załącznik nr 5

Dokumentacja statystyczna Blok B - załącznik nr 6

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo właśności przemysłowej - załącznik nr 7
Publikacja "Najkrótsza historia wynalazków" B.Orłowski - załącznik nr 8
WYKAZ KOMITETÓW OKRĘGOWYCH


WYNIKI OLIMPIADY - BLOK A

Kategoria U:

Lista laureatów i finalistów
Lista uczestników
Dodatkowa lista finalistów

Kategoria R:

Lista laureatów i finalistów
Lista uczestników
Dodatkowa lista finalistów

Kategoria P:

Lista laureatów i finalistów
Lista uczestników
Dodatkowa lista finalistów

Kategoria E:

Lista laureatów i finalistów
Lista uczestników

Dodatkowa lista finalistów

Fotorelacja z finału ogólnopolskiego Olimpiady w Bloku A, dostępna na stronie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonaliatorów - https://pzswir.pl/olimpiada lub na profilu Eurocentrum na Facebook - @EurocentrumOstrow


WYNIKI OLIMPIADY - BLOK B

Fotorelacja z finału ogólnopolskiego Olimpiady w Bloku B, dostępna na stronie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonaliatorów - https://pzswir.pl/olimpiada lub na profilu Eurocentrum na Facebook - @EurocentrumOstrow


ELIMINACJE OKRĘGOWE

24 maja, w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim miało miejsce uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Podczas uroczystości wręczone zostały puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów i finalistów Olimpiady na szczeblu okręgowym. Uroczystość swym przybyciem uświetnili:

 • Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego – Pan Piotr Walkowski;
 • Główny Specjalista Oddziału Marki Wielkopolska w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Pan Stanisław Kaj;
 • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu – Pan Krzysztof Jurek;
 • Vicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Pani Danuta Połomska;
 • Prezes Zarządu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie – Pan Zbigniew Matuszczak.

Wyniki drużynowe w Bloku B – WYNALAZCZOŚĆ:

    1 miejsce – Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp.;
    2 miejsce - III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Zespół nr 1;
    3 miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
    4 miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.;
    5 miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Zespół nr 2.

Klasyfikacja indywidualna Olimpiady:

    1 miejsce – Rosiński Jakub - Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp;
    2 miejsce – Szatkowska Anna - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Zespół Nr 1;
    3 miejsce – Cholajda Julia – III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Zespół Nr 1 ;
    4 miejsce - Grzęda Julita - Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp.;
    5 miejsce - Adamski Wojciech - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.;
    6 miejsce - Jakubczyk Wojciech - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.;
    7 miejsce - Nawrocka Weronika - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
    8 miejsce - Fras Krystian - Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp.;
    9 miejsce - Szczepaniak Adam - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
    10 miejsce - Celniak Łukasz - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
    11 miejsce - Chojnacki Franciszek - III Liceum Ogólnokształcące Zespół Nr 1 w Kaliszu;
    12 miejsce - Wróbel  Oliwia - III Liceum Ogólnokształcące Zespół Nr 2 w Kaliszu;
    13 miejsce - Leń Alicja - III Liceum Ogólnokształcące Zespół Nr 2 w Kaliszu;
    14 miejsce - Bangrowska Patrycja - III Liceum Ogólnokształcące Zespół Nr 2 w Kaliszu;
    15 miejsce - Michalak Jakub - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

Zwycięzcy i Wyróżnieni w Bloku A – Innowacje Techniczne:

W konkursie – P – Pomoc dydaktyczna:

I miejsce – „Stanowisko do nauki programowania stanowiska PLC”
Autor: Koło Mikołaj, Szafraniak Filip, Kłakulak Mikołaj
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

I miejsce – „Edusat – edukacyjny satelita”
Autor: Siedlecki Maciej, Kołodziej Dominik, Zmyślony Jakub
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Szymanowski Sławomir

II miejsce – „Elektroniczny zegar słoneczny„
Autor: Kaj Bartłomiej, Kujawski Bartosz
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Dolata Ryszard

III miejsce – „Fantom do nauki hemostazy„
Autor: Pestka Weronika, Maciejewska Agnieszka, Smog Sandra
Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach   
Prowadzący: Piaskowska Eliza

Wyróżnienie – „Symulator prowadzenia pojazdów wyścigowych”
Autor: Miguła Maciej, Bielawski Igor
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

Wyróżnienie – „Inteligentny parking z procesami technologicznymi”
Autor: Żarnowski Hubert, Jakubek Adrian
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Dolata Ryszard

W konkursie – R – Pomysł Techniczny:

I miejsce - „Czworonożny pies kroczący Eliot”
Autor: Jarczak Bartłomiej, Zmyślony Jakub
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Szymanowski Sławomir

II miejsce – „Automatyczna ucinarka plazmowa”
Autor: Kłakulak Mikołaj, Szafraniak Filip, Koło Mikołaj
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

II miejsce - „Zautomatyzowana płyta gazowa”
Autor: Doktór Szymon
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Dolata Ryszard

III miejsce – „SpotBot – Robot inspekcyjny”
Autor: Owczarz Bartłomiej
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący:  Sobczak Paweł

Wyróżnienie – „Deskorolka elektryczna z inteligentnym oświetleniem”
Autor: Żarnowski Hubert, Jakubek Adrian
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

W konkursie – U – Usprawnienia softwarowo – techniczne:


I miejsce -  „ekelner – samoobsługa i zamówienia online w restauracjach”  
Autor: Grzempowski Michał, Kaniewski Dawid, Pijacki Kacper
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Opłocka Anna

II miejsce – „Inteligentny Mirror”
Autor: Dembny Wiktor, Marciniak Szymon, Dolata Sebastian
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Płóciennik Wojciech

III miejsce – „Slider domowej roboty”
Autor: Owczarz Bartłomiej
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

W konkursie – E – Pomysł ekologiczny:

I miejsce – „Zdrowa Żywność cały rok TAK – kapsuła bioniczna – Salwina”
Autorzy: Szydłowski Jan, Błaszczyk Karolina, Wieczorek Karol
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp.
III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
Prowadzący: Szydłowski Tomasz, Grzybek Marcin

II miejsce – „Tracker solarny – więcej energii ze słońca”
Autor: Owczarz Bartłomiej
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.
Prowadzący: Sobczak Paweł

Za wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży - Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie nadał tytuł – PRZYJACIELA MŁODZIEŻY

 • Panu Ryszardowi Dolacie;
 • Zespołowi Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

Komitet Okręgowy Olimpiady oraz jej Organizatorzy serdecznie podziękowali opiekunom drużyn, nauczycielom, którzy swoim osobistym zaangażowaniem przyczynili się do tego, iż tegoroczne finały okręgowe Olimpiady stały na bardzo wysokim poziomie. Stosowne listy gratulacyjne otrzymali:

 • Pani Poziemska Katarzyna;
 • Pani Fabisiak Lidia;
 • Pani Górecka Beata;
 • Pani Eliza Piaskowska;
 • Pani Anna Opłocka;
 • Pan Ryszard Dolata;
 • Pan Tomasz Szydłowski;
 • Pan Paweł Sobczak;
 • Pan Sławomir Szymanowski;
 • Pan Wojciech Płóciennik;
 • Pan Marcin Grzybek.

  "Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego"

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl