A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Pedagogiczne dla instruktorów
Pedagogiczne dla instruktorów

Cel kursu:

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W ramach kursu uczestnik uzyska kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, a także przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Kurs zakończony będzie wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Dla kogo:

 • Dla pracodawców zatrudniających uczniów na praktyczną naukę zawodu lub;
 • Dla pracowników wyznaczonych prowadzących zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Szczegółowe wymagania dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu określa § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626).

Informacje o kursie:

Czas trwania kursu - 80 godz.

Kurs zawiera następujące zagadnienia:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii;
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki;
 • Wybrane zagadnienia z dydaktyki kształcenia zawodowego;
 • Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu;
 • Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie szkolącym uczniów;
 • Organizacja szkolenia praktycznego;
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • Praktyka metodyczna
 • Samokształcenie kierowane.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie zlecenia szkolenia i dostarczyć je do siedziby Eurocentrum lub wysłać na adres-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Renatą Kołodziej.
tel.: 62 736 10 27
mobile: 602 795 944
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Zgłoszenie zlecenia szkolenia

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl