A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Certyfikaty i uprawnienia
Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 (wersja w j. angielskim)

Akredytacja KSU w zakresie usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych

Akredytacja w Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

Wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego

Świadectwo ochronne nr 103901

Świadectwo ochronne nr 141231

Świadectwo ochronne nr 187906

Świadectwo ochronne nr 194018

Patent nr 210270

Świadectwo z rejestracji nr 13605

Uprawnienia spawalnicze nr 568/2017

Uprawnienia na wózki jezdniowe nr 337/V/2000

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Ostrowski

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Certyfikat członkostwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego do prowadzenia kursów w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych

Uprawnienia do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń w zakresie "wózki jezdniowe z napędem silnikowym"

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych wydany przez Kuratorium Oświaty

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl