A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Usługi informacyjne
Usługi informacyjne

USŁUGI INFORMACYJNE:

  • administracyjno-prawne aspelty prowadzenia działalności gospodarczej
  • zarządzanie przedsięiorstwem
  • przygotowanie informacji prawnych i ekonomicznych
  • dostarczanie informacji teleadresowych
  • kojarzenie partnerów gospodarczych i przekazywanie informacji merytorycznych
  • przeprowadzanie badań rynkowych
  • inne

PUNKT KONSULTACYJNY: udziela bezpłatnych informacji na temat dostepnych programów pomocowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zasad aplikowania o środki finansowe oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej- bliższe informacje w zakładce Punkt Konsultacyjny.

PUNKT INFORMACYJNY EUROPE DIRECT POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA: udziela informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczace instytucji europejskich, rozpowszechnia materiały informacyjne, organizuje różnorodne debaty i konkursy, zapewnia instytucjom unijnym informacje zwrotne w postaci pytań, opinii i sugestii formułowanych przez obywateli UE -  bliższe informacje w zakładce Punkt Informacyjny Europe Direct Poludniowej Wielkopolski.

SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH: udziela poręczeń spłaty kredytów/pożyczek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poręczenia są udzielane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą -  bliższe informacje w zakładce Samorządowy Fundusz Poręczen Kredytowych.

SUBREGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC": Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC", jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców w szczególności z północnej części województwa wielkopolskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek -bliższe informacje w zakładceSubregionalny Fundusz Pożyczkowy "Wielkopolska Północ".

FUNDUSZ POŻYCZKOWY "WIELKOPOLSKA JEREMIE": Projekt pn. "Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA-JEREMIE" prowadzony jest w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC" dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego. Celem Projektu pn. "Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA-JEREMIE" realizowanym w ramach inicjatywy JEREMIE (www.jeremie.com.pl) jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek - bliższe informacje w zakładce Fundusz Pożyczkowy "Jeremie".

 

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl