A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Energetyczne
Energetyczne

                        

Przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. działa komisja kwalifikacyjna nr URE 447/123/30/14 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urzadzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 1,2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r (Dz.U.89 poz 828 z późn. zmianami)


Najbliższe szkolenia: 21.05.2022 godz. 8.00 - Grupa 1, 11.06.2022 godz. 8.00 - Grupa 1


Przeprowadzamy szkolenia w następującym zakresie:

Grupa I: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych + Protokół z egzaminu
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych + Protokół z egzaminu


Grupa II: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych + Protokół z egzaminu
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych + Protokół z egzaminu


Grupa III: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, czyszczalnie gazu, rozprężarnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe
 • aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych + Protokół z egzamin
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych + Protokół z ezgaminu

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Reginą Ciesielską:

tel.: 62 736 10 27
mobile: 503 120 307
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl