A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Energetyczne
Energetyczne

                        

Przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. działa komisja kwalifikacyjna nr URE 447/123/30/14 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urzadzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 1,2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r (Dz.U.89 poz 828 z późn. zmianami)


Najbliższe szkolenia: 13.07.2024 r., godz. 8.00 - Grupa 1


Uprzejmie informujemy naszych klientów, iż z dniem 01.07.2022 r. nastąpiła zmiana wniosków o sprawdzenie kwalifikacji na stanowiskach eksploatacji i dozoru we wszystkich Grupach!!!


Przeprowadzamy szkolenia w następującym zakresie:

Grupa I: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym  niż 1 kV;
3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;  
4. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
6. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
7. Urządzenia elektrotermiczne;
8. Urządzenia do elektrolizy;  
9. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
11. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
12. Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
13. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-12.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych + Protokół z egzaminu
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych + Protokół z egzaminu
Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe


Grupa II: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
3. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
5. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;
6. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
7. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
8. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
9. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
11. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;
12. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW; 
13. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW; 
14. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
15. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej 500 kW;
16. Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
17. Sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
18. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
19. Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
20. Urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;
21. Aaparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-20.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych + Protokół z egzaminu
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych + Protokół z egzaminu
Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe


Grupa III: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:

1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4. Sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe;
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu;
6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
9. Turbiny gazowe;
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych + Protokół z egzamin
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych + Protokół z ezgaminu
Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Reginą Ciesielską:

tel.: 62 736 10 27
mobile: 503 120 307
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl