A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Wózki jezdniowe
Wózki jezdniowe

  Kurs kierowcy i operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy i operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Oferta szkoleniowa obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do obsługi wózków jezdniowych różnych typów, a w tym:

 • Wózki jezdniowe naładowne; 
 • Wózki jezdniowe ciągnikowe; 
 • Wózki jezdniowe unoszące; 
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe.

Przedmiotowe kursy składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych i realizowane są w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dodatkowo tłumaczenie w języku angielskim).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603).

Warunki uczestnictwa w kursie:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończyli 18 rok życia;
 • posiadają wykształcenie, co najmniej podstawowe;
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający prace na stanowisku kierowcy i operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Kurs zawiera następujące zagadnienia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych;
 • Budowa wózków jezdniowych;
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy;
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;
 • BHP;
 • Wiadomości o dozorze technicznym;
 • Zajęcia praktyczne. 

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, czas trwania kursu uzależniony jest od rodzaju kwalifikacji w zależności od typu wózka jezdniowego.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie zlecenia szkolenia i dostarczyć je do siedziby Eurocentrum lub wysłać na adres-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Zgłoszenie zlecenia szkolenia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Widzińskim:
tel.: 62 736 10 27
mobile: 503 120 344
e-mail: m.widzinski@euro.ctiw.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl