facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna 45 lecie Eurocentrum
45 lecie Eurocentrum
[2021-10-04] 45 lecie Eurocentrum

W dniu 23.09.2021 r. w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowano uroczystość z okazji 45 – lecia Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, m.in. w obszarze MSP. Misją Eurocentrum było, jest i niewątpliwie będzie działanie na rzecz szeroko rozumianego środowiska technicznego poprzez prowadzenie najwyższej jakości usług i szkoleń doskonalących wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników sektora gospodarczego, zgodnie z hasłem „Profesjonalizm, doświadczenie, praktyka”.

Ponad czterdziestopięcioletnia działalność stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim pozwoliła ukształtować wizerunek firmy jako ośrodka profesjonalnie świadczącego usługi adresowane głównie do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz do osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

W ciągu ostatnich 10 lat w ramach realizowanych przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości projektów skierowanych dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą powstało blisko 1000 nowych podmiotów gospodarczych, większość na terenie województwa wielkopolskiego, ale też mazowieckiego, dolnośląskiego czy lubelskiego.

Efekty wykorzystania funduszy unijnych zaprezentowali uczestnicy realizowanych przez stowarzyszenie projektów. W uroczystości wzięło udział prawie 100 osób, m.in. przedstawiciele organów samorządowych i  organizacji pozarządowych, przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pracodawcy i pracownicy.

Podczas jubileuszu uhonorowano partnerów, współpracowników oraz pracowników Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości odznakami NOT. Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ wyróżnił 8 osób. 11 osób zostało wyróżnionych ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ. 9 osób otrzymało DIAMENTOWĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ. Za szczególne osiągniecia odznaczono także 1 osobę MEDALEM im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego. 8 osobom nadano Srebrne MEDALE „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Odznaki zostały wręczone przez Prezydenta Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie –  Pana Stanisława Janowczyka oraz Przewodniczącego Prezydium Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, Prezesa Rady FSNT-NOT w Kaliszu  –  Pana Adama Błochowiaka.

Współprowadzącym uroczystość był NEO – robot wykonany przez Kamila Kalińskiego, Tomasza Płóciennika i Filipa Tomczyka – uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, którzy zajęli pierwsze miejsce na szczeblu ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, której współorganizatorem jest Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Przy Eurocentrum od 01.05.2021 ponownie działa Punkt Informacyjny należący do sieci EUROPE DIRECT, zarządzanej przez Komisję Europejską. Do głównych działań Punktu należy: zapewnienie obywatelom informacji, porad i pomocy w sprawach związanych z Unią Europejską, jej ustawodawstwem, programami i możliwościami ubiegania się o nie, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych publikowanych przez instytucje europejskie oraz dbanie o to, aby wiedza o UE dotarła do wszystkich zainteresowanych osób. Punkt EUROPE DIRECT w Ostrowie Wielkopolskim jest członkiem sieci EUROPE DIRECT w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE.

Z okazji 45-lecia Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości punkt EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski zorganizował Konferencję „Czysta energia i cyberbezpieczeństwo”. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy nt. czystej energii oraz cyberbezpieczeństwa. Poruszona tematyka pozwoliła na zrealizowanie działań informacyjnych i komunikacyjnych w aspekcie priorytetów strategicznych Komisji Europejskiej na rok 2021: „Europejski Zielony Ład” oraz „Europa na miarę ery cyfrowej”. Uczestnicy Konferencji dowiedzieli się jakie są rodzaje cyberataków, jak je rozpoznać oraz jak na nie reagować. W ramach tematu czystej energii omówione zostały zagadnienia dot. założeń i działań realizowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz wodoru jako alternatywnego paliwa. Wyżej wymienione kwestie były także tematem moderowanej debaty eksperckiej, która została przeprowadzona podczas Konferencji.
 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl