facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Szkolenie: "Eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych - Grupa II i III"
Szkolenie: "Eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych - Grupa II i III"
[2022-05-30] Szkolenie: "Eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych - Grupa II i III"

W dniu 25 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Eurocentrum przy ul. Budowlanych 5, odbędzie się szkolenie i egzamin: Eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych - Grupa II i III.

Gr.II: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych + Protokół z egzaminu
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych + Protokół z egzaminu


Gr.III: Sprawdzenie znajomości i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, czyszczalnie gazu, rozprężarnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urzadzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych + Protokół z egzamin
Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych + Protokół z ezgaminu

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Reginą Ciesielską:
 tel.: 62 736 10 27
 mobile: 503 120 307
 e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl