facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Szkolenie: "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
Szkolenie: "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
[2023-08-23] Szkolenie: "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

W dniu 5 września (wtorek) 2023 r. o godz. 8.00 rozpoczynamy szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla:

  • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami (pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami; brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych);
  • pracowników inżynieryjno - technicznych (pracowników inżynieryjno - technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji);
  • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy (pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby;
  • pracodawców wykonujących zadania służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,;
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów;
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie zorganizowane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Zgłoszenie zlecenia szkolenia BHP

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Renatą Kołodziej:
tel.: 62 736 10 27
mobile: 602 795 944
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

  Serdecznie zapraszamy!!!

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl