facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bież±co. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE: "Magazynier z obsług± wózka jezdniowego".
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE: "Magazynier z obsług± wózka jezdniowego".
[2017-12-19] OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE: "Magazynier z obsług± wózka jezdniowego".

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Magazynier z obsług± wózka jezdniowego" realizowane w ramach projektu "Aktywny na rynku".

W projekcie mog± wzi±ć udział osoby, które ł±cznie spełniaj± następuj±ce warunki:

  • s± w wieku 18-29 lat;
  • zamieszkuj± (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następuj±cych powiatach: powiat jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
  • s± bezrobotne lub bierne zawodowo;
  • nie uczestnicz± w kształceniu (tj. nie uczestnicz± w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu

W ramach projektu oferujemy stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz catering! Dla osób chętnych staże oraz wysokie stypendia stażowe - 1 355,69 PLN netto.

Szczegółowych informacji udziela:

Ewelina Górna - Małolepsza

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczo¶ci
ul. Budowlanych 5
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax (62) 736 10 27
e-mail: aktywny@euro.ctiw.pl


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczo¶ci Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl